085-0494494

panel
Home > Whitehall Management Services

Whitehall Management Services

De verzelfstandiging van Whitehall Management Services uit Goldman Sachs bleek een complex proces, waarbij tijdens de inventarisatie ten behoeve van de ERP selectie de focus enerzijds op de datamigratie en -conversie, en anderzijds op de fiscale en juridische afhankelijkheden met externe partijen lag.

Door de bedrijfsprocessen zowel vanuit een financieel als een IT standpunt te bekijken werd een solide basis gelegd voor het selectietraject.

De informatie die tijdens de inventarisatie fase is verzameld, is gebruikt om een Request For Information (RFI) op te stellen welke werd uitgezonden naar een selecte groep leveranciers. Door een vast stramien in de vraagstelling naar leveranciers te gebruiken konden de verschillende oplossingen helder en objectief worden vergeleken. Via een demonstratieronde op basis van een op de bedrijfsprocessen en workflows gebaseerd script is tot een finale keuze voor een oplossing en implementatiepartner gekomen.

Vervolgens hebben we in samenspraak met klant en leverancier een projectteam samengesteld en een projectplanning opgesteld. De implementatie is momenteel in volle gang en vanwege de relatief korte implementatie tijd focussen we op een actieve sturing van de projectplanning.

Kennismaken met IT Selector? Neem contact op