085-0494494

Home > CRM > Wat zijn de grootste missers bij implementatie trajecten?

Wat zijn de grootste missers bij implementatie trajecten?

24 maart 2011

Ik ben op zoek naar verhalen over de grootste missers op het gebied van ERP, CRM of E-Commerce implementatie projecten. Heb je hier ervaringen mee, ideeën of vragen over, laat het me weten.

Denk bijvoorbeeld aan budgetoverschrijding, verkeerde pakketkeuze, ongeschikte projectmanagers/medewerkers, personeel dat niet wil veranderen, onvoldoende ondersteuning door de directie etcetera.

De resultaten van dit onderzoek worden samengevat in een whitepaper. Je ontvangt bericht zodra dit gratis te downloaden is van www.itselector.nl.

Bedankt vast voor je input en feedback!


Jaap Lucas, IT Selector B.V.

5 reacties

De uitkomsten van dit onderzoek zijn te downloaden via http://www.itselector.nl/whitepaper-downloaden/

2011-11-10 12:06:27 door jaap

Hallo,Ik heb niet direct input, maar ben wel ontzettend benieuwd naar de resultaten van dit onderzoek. Is het mogelijk dat ik deze kan ontvangen? Alvast bedankt.

2011-11-10 12:03:20 door Vermeiren

ICT- en dus ook CRM-sytemen behoren de business te ondersteunen. Wat er alleen gebeurt is dat die systemen de administratieve processen ondersteunen en dat zijn geen business-processen. Business = toegevoegde waarde leveren aan de klant. Dat gebeurt wanneer de samenwerking met de klant en in de organisatie goed is en dat de individuele medewerkers "lekker" kunnen werken. Dat als geheel zorgt voor business en daar krijgt een onderneming als ruilmiddel "geld" voor terug. Daar zit de belangrijkste oorzaak van de mismatch en dus het mislukken en de vele weerstanden van deze projecten. Zie ook de ICT-barometer over dit onderwerp en de onderzoeken van Standish. Het kan ook anders..

2011-04-01 14:49:59 door Roland Boukema

Voor wat betreft CRM trajecten: ik heb geen missers meegemaakt maar wel knelpunten ervaren. De grootste reden is dat de Directie weinig of niets begrijpt van CRM. Als we nu net als onze concurrent ook zo'n CRM systeem aanschaffen dan ... zijn we ineens allemaal CRM-minded. Nee, dus. De organisatie moet erop ingericht en getraind worden. Tenslotte wordt te weinig naar de gebruikers geluisterd (voortraject wordt onderschat / niet goed onderbouwd) waardoor er vaak een systeem geimplementeerd wordt waar niemand graag mee wil werken.

2011-03-24 19:24:37 door Huub Cremers

Wat ik zelf bij een werkgever heb meegemaakt is dat er heel veel tijd wordt gestoken in het bedenken en evalueren van eisen en wensen. Op zich is dat goed en ook belangrijk, alleen werd het hier gedaan door een groep van 10 medewerkers die een te belangrijke rol kregen in het pre-selectie proces van mogelijke leveranciers of oplossingen. Het idee is om je medewerkers te betrekken in het proces, door ze te laten vertellen wat ze missen in het huidige systeem/proces en wat ze graag anders/beter zouden zien. Die vraag dient gericht te zijn op hun werkomgeving en methodiek, niet op de huidige of gewenste software omgeving. Na analyse van deze gegevens is het juist de kunst dit te kunnen vertalen naar een of meerdere leveranciers of oplossingen. Hiervoor zijn consultants of projectmanagers nodig, intern of extern, maar altijd onafhankelijk, dus niet in dienst van een van de mogelijke leveranciers.

2011-03-24 12:22:14 door Jaap

Reageer