085-0494494

Home > MVO > Help slachtoffers ramp Filipijnen

Help slachtoffers ramp Filipijnen

20 november 2013

Miljoenen Filipijnen zijn slachtoffer van de verwoestende tyfoon Haiyan. Er is dringend water, voedsel, onderdak en medische zorg nodig. U kunt helpen; De Stichting Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) zamelt via giro 555 geld in voor de slachtoffers.
IT Selector wil haar steentje bijdragen en zal gedurende de SHO actie, die tot medio december loopt, haar volledige omzet over 1-dags inventarisaties schenken aan giro 555.

Hoe werkt het?

Met de 1-dags inventarisatie helpen we bedrijven met het voortraject van software selectie. De eerste helft van de dag spreken we met sleutelfiguren binnen uw organisatie om de processen, workflows en behoeften in kaart te brengen. De tweede helft van de dag gebruiken om deze informatie te verwerken in een rapport, waarin we samenvatten wat de huidige situatie is, wat de gewenste situatie is en hoe we daar naar toe kunnen groeien.

De kosten voor deze inventarisatiedag met rapport bedragen EUR 995,-. Het volledige bedrag wordt aan giro 555 geschonken t.b.v. de actie voor de slachtoffers van de ramp op de Filipijnen.

Neem voor vragen over deze actie of het maken van een afspraak contact op met Jaap Lucas.

Reageer