085-0494494

Home > Cloud computing > Grote stijging gebruik Cloud software

Grote stijging gebruik Cloud software

07 mei 2014

35% van de organisaties met meer dan 50 medewerkers maakt gebruik van 1 of meerdere Cloud applicaties; een stijging van 40% ten opzichte van vorig jaar. Computer Profile deed hiervoor een analyse van de interviews die bij 4600 Nederlandse bedrijven werden gedaan over hun applicatielandschap.

Een verklaring voor de aanzienlijke stijging ligt in een aantal factoren, waaronder de uitrol van Office 365 en het toenemende gebruik van HR en branchespecifieke SaaS software.

Op brancheniveau

saas branche softwareDe onderwijs sector loopt met 4 op de 5 instellingen voorop in het gebruik van cloud oplossingen. Een groot gedeelte van de gebruikte applicaties betreft leerlingenadministratiesoftware en les- en roosterpakketten. De grootste stijgers ten opzichte van vorig jaar ligt echter, respectievelijk, bij Overheid, Retail en Transport.

Op bedrijfsgrootte

saas software bedrijfsgrootteDe verschillen in het gebruik van cloud applicaties op bedrijfsgrootte zijn een stuk kleiner dan op brancheniveau. De koploper (100-200 medewerkers) ligt met 43% slechts 8% boven het gemiddelde van de groep (35%). Het laagste percentage wordt gemeten bij de kleinste speler (50-100 medewerkers). Verder valt op dat nummer 2 (>1000 medewerkers) de grootste stijging ten opzichte van vorig jaar heeft doorgemaakt.

 

Op type software

saas software oplossingenHR software is met 28% de meest voorkomende soort qua gebruikte cloud software, hoewel het aandeel kleiner is dan vorig jaar (31%). Hetzelfde geldt voor de nummer 2, branchespecifieke software, van 23% naar 21%. Kantoorapplicaties (nummer 3) is ten opzichte van vorig jaar juist sterk toegenomen (van 11% naae 20%), mede vanwege de eerder genoemde uitrol van Office 365. ERP blijft met 4% nog behoorlijk achter, dit heeft wellicht te maken met de relatieve complexiteit van ERP ten opzichte van bijvoorbeeld Office 365.

 

Op leverancier

saas software leveranciersOok hier laat Microsoft, vooral middels Office 365, weer van zich horen door met 18% op nummer 1 te staan. Schoolmaster staat met ruim 9% op nummer 2, dit komt vooral doordat het gros van de onderwijsinstellingen gebruik maakt van dit pakket. Raet en ADP pakken met hun online HR oplossingen gezamenlijk 17% verdeeld over de 3e en 4e plek, gevolgd door de kantoorapplicaties van Google op de 5e plek met 7%. Nummer 6, Afas, heeft haar 6e plek met bijna 5% te danken aan een mix van HR, financiële en ERP software.

bron: Computer Profile en Computable

Reageer