085-0494494

Home > ERP implementatie > ERP in het MKB: misvattingen en onderschatting

ERP in het MKB: misvattingen en onderschatting

19 januari 2015

Een ERP implementatie is een uitdaging voor ieder bedrijf, maar in het bijzonder voor kleinere bedrijven in het MKB. Kleine ondernemingen hebben uitgebreide keuzes in ERP-systemen (grote overigens ook), maar dit is zowel goed als slecht nieuws.

Goed, omdat er grote kans is dat er een systeem is dat bij de vraag van het bedrijf past. Slecht, omdat een bedrijf vaak door de bomen het bos niet meer kan zien. Daar komt bij dat kleine ondernemingen vaak niet voldoende middelen (zoals ervaring, expertise maar ook tijd en geld) hebben om een complexe ERP implementatie te overzien. Dit leidt met regelmaat tot mislukkingen die voortkomen uit niet onbekende valkuilen. Hieronder drie valkuilen waarvoor uw bedrijf op de hoede moet blijven.

ERP implementatie is niet simpel en goedkoop

Vaak wordt gedacht dat een implementatie van een ERP systeem iets is wat “even” gedaan kan worden. Maar net als bij grote bedrijven, neemt dit zowel tijd als geld in beslag. Door dit vooraf goed te realiseren, kan op (de lange) termijn geld en tijd bespaart worden. Als een geïmplementeerd ERP systeem niet goed aansluit bij de bedrijfsprocessen kost dit tijd en geld voor de onderneming over de gehele breedte. Daarnaast bestaat de kans dat er opnieuw een ERP systeem moet worden geïmplementeerd, waardoor nog een keer tijd en geld moeten worden geïnvesteerd. Een goede scope van het project is daarom geen overbodige luxe. 

ERP systeem voor het heden én de toekomst

Ieder bedrijf wil groeien, met name in het MKB. En om groei te realiseren is visie nodig. Het bedrijf moet weten waar het staat, maar ook zeker waar het heen gaat en wil. Dit is van belang voor de gehele breedte van het bedrijf, maar ook zeker bij ERP implementatie. Op het gebied van ERP implementatie komt het namelijk voor dat bedrijven tegen een probleem aanlopen, waar een ERP-systeem het antwoord op is, maar wordt gekeken naar de korte termijn. Het is echter van groot belang dat er niet alleen een systeem wordt geïmplementeerd dat geschikt is voor bedrijfsprocessen in het heden, maar dat het systeem ook geschikt is of aanpasbaar is voor de toekomst.

Change management

Een organisatorische verandering is nooit gemakkelijk, ook niet voor de meest innovatieve bedrijven. Een ERP implementatie is niet alleen een verandering of invoering van een systeem, maar brengt ook een verandering in werkprocessen met zich mee. Hier is discipline voor nodig, het systeem moet eigen gemaakt worden. Projectactiviteiten als communicatie en training nemen tijd in beslag. Wellicht niet zoveel als bij grote ondernemingen, maar het moet absoluut niet over het hoofd worden gezien en onderschat. Hetgeen regelmatig gebeurt. 

Niet alleen kleine bedrijven maken bovenstaande fouten, ook bij de grote ondernemingen komt dit voor. Een ERP systeem kan (en moet) een organisatie helpen zijn bedrijfsprocessen te verbeteren en ondersteunen in de groei van een organisatie. Maar een implementatie kan niet gezien worden als iets wat “ook nog even” moet gebeuren. Het is een proces wat aandacht nodig heeft en verdient. Die moeite zal zich in de toekomst zeker uitbetalen.

Bron: Panorama Consulting

Meer informatie over ERP?

Vragen over ERP implementatie of bedrijfssoftware?
Neem contact op met Jaap Lucas voor een vrijblijvend gesprek.

Reageer