085-0494494

Home > ERP implementatie > 5 tips voor de ERP projectmanager

5 tips voor de ERP projectmanager

24 februari 2015

Een succesvolle ERP implementatie die op tijd is gerealiseerd is nimmer toeval. Er zit altijd een goede ERP projectmanager achter die de tijd heeft genomen om de scope te bepalen, requirements in kaart te brengen en prioriteiten te stellen.

Een ERP implementatie, zowel op grote als op kleine schaal, kan door rekening te houden met verschillende aspecten op tijd worden afgerond. Hieronder 5 tips waar een goede ERP projectmanager rekening mee moet houden. 

Tips voor de ERP projectmanager

1. Vraag goedkeuring op de gestelde doelstellingen en de scope. Voordat de implementatie van start gaat is het voor de projectmanager verstandig om te checken of de directie akkoord is met de gestelde doelstelling en de scope. Door dit vooraf goed kort te sluiten, kunnen verassingen in de loop van het project grotendeels worden uitgesloten. Daarnaast voorkomt dit dat er midden in het project nog (grote) veranderingen worden geïnitieerd die de gestelde scope doen veranderen. 

2. Stel het team zorgvuldig samen. Bij de samenstelling van het team dient er niet alleen gekeken te worden naar de ervaring van medewerkers, maar zeker ook naar hun sterkten en zwakten. Zo kan er een briljante programmeur zijn die nooit zijn deadlines haalt en een stagiaire wellicht het werk van drie man verzetten. Bij de samenstelling van het team is het aan te raden dat de projectmanager niet alleen één op één gesprekken heeft met potentiële nieuwe teamleden, maar zich ook laat adviseren door over welke types en skills er nodig zijn en wie deze kan vervullen. 

3. Geef de betrouwbare teamleden de kritische taken voor succes. In aanvulling op het vorige punt is het belangrijk te weten wie in het team goed te vertrouwen zijn om bepaalde kritische factoren voor het project uit te voeren. Dit kan niet altijd gebaseerd worden op leeftijd en ervaring. Denk vooral ook aan factoren als respect van teamleden en goed kunnen samenwerken. Slechts weinig mensen zijn in staat om in hun eentje grote taken gedaan te krijgen, dus een goed samenwerkend team is van cruciaal belang. Weet daarom wie hierin sleutelrollen kunnen vervullen. 

4. Stel vooraf wanneer er wat wordt geleverd. Vaak zijn er verschillende meningen over wat een acceptabel product is. Hierdoor zijn verwachtingen ook vaak verschillend. Door met het team goed door te spreken wat wordt verwacht en waar het eindproduct aan moet voldoen, kan worden voorkomen dat een implementatie incompleet wordt afgeleverd. 

5. Stel prioriteiten en creëer een hiërarchie van taken. Voor een kleine groep mensen is het niet ongebruikelijk om verschillende taken in diverse categorieën voorgeschoteld te krijgen. Door taken goed te prioriteren en deze hiërarchisch te verdelen, is voor het hele team inzichtelijk wat prioriteiten zijn en wat hun rol daarin is. Het komt vaak voor dat minder ingewikkelde taken eerder worden uitgevoerd terwijl gecompliceerde worden uitgesteld (de zogenaamde “low-hanging fruits”), terwijl het gehele team afhankelijk is van de voortgang van de gecompliceerde. Door deze prioriteiten goed inzichtelijk te maken, weet iedereen wanneer er wat moet gebeuren en wat consequenties zijn voor het team als hier niet aan wordt voldaan. 

Als een ERP projectmanager bovenstaande tips in acht neemt is de kans op een succesvolle ERP implementatie een stuk groter. Wilt u meer lezen over het belang van een goede ERP projectmanager, lees ook dit artikel: “Een eigen projectmanager, waarom?” 

Bron: panorama consulting

Meer info over ERP projectmanagement?

Vragen over ERP of andere bedrijfssoftware?
Neem contact op met Jaap Lucas voor een vrijblijvend gesprek.

1 reacties

[…] We kunnen het niet vaak genoeg zeggen; goede training van personeel is van essentieel belang en daarvoor is een goed beleid en verandermanagement nodig. Een perfect functionerend systeem is waardeloos als eindgebruikers niet weten hoe ze er mee om moeten gaan. Als hier vooraf geen rekening mee gehouden wordt, zal dit een ERP implementatie zeker vertragen of zelfs laten mislukken. Het is dan ook belangrijk dat hier tijd voor ingecalculeerd wordt. ERP systemen zijn van nature complex, het is daarom goed om processen geleidelijk te standaardiseren, zodat er tijd is voor personeel is om aan te wennen en er mee te leren werken. Dit zodat er op termijn (het liefst als het systeem live gaat) goede operationele efficiency gerealiseerd kan worden. Daarom zijn, voor de manager die verantwoordelijk is voor de implementatie, vasthoudendheid en vooral geduld belangrijke competenties. Lees ook het artikel: 5 tips voor de ERP projectmanager […]

2015-05-13 14:00:27 door Oorzaken van vertraging ERP project - ITselector

Reageer