085-0494494

Home > Cloud computing > Misvattingen over cloud computing

Misvattingen over cloud computing

12 maart 2015

Cloud computing kan voor bedrijven een goede oplossing zijn. Maar de cloud is niet heilig en zeker niet altijd de juiste, enige en/of goedkoopste keuze. Dit wordt vaak wel gedacht. In dit artikel deze en 3 andere veelgehoorde misvattingen over cloud computing.

Misvatting #1: keuze voor cloud computing is een geldkwestie

Het gebeurt niet vaak dat de financiën niet mee tellen bij beslissingen op IT gebied. Zeker niet als deze processen over cloud computing gaan. Er wordt namelijk vaak gedacht dat de cloud ten allen tijde geld bespaart. Ondanks dat dit het geval kan zijn, is dit zeker geen zekerheid. Prijzen van oplossingen in de cloud bij IaaS (Infrastructure as a Service) dalen, maar de servicekosten zoals  SaaS (Software as a Service) dalen vaak niet. Het kan goed zijn dat de cloud een goedkopere optie is, maar dit moet geen aanname zijn. Het is daarom aan te raden de situatie goed te analyseren. Kijk goed naar de totale kosten in de gehele breedte van de organisatie en kijk verder dan alleen directe kosten.

Misvatting #2: cloud computing is altijd de beste optie

Het komt voor dat iets de cloud wordt genoemd terwijl dit niet het geval is. Dit gebeurt overigens niet alleen bij leveranciers die hun product willen verkopen, maar ook door anderen. Dit vaak zonder opzet. Omdat wordt gedacht dat de cloud de beste optie is, worden veel oplossingen die dit niet zijn wel zo genoemd. Mede hierdoor ontstaan er verwarring wat de cloud nou precies inhoud. Het is daarom van belang dingen bij de naam te blijven benoemen. 

Hieraan gerelateerd wordt vaak gelooft dat de karakteristieken van cloud computing van toepassing kunnen zijn op alles. Vanzelfsprekend zijn er voorbeelden te noemen waar de cloud een goede fit op het op te lossen probleem is. Bijvoorbeeld als flexibiliteit een zeer belangrijke waarde is. Echter is de cloud niet voor elke applicatie en/of probleem de beste oplossing. 

Misvatting #3: de cloud is minder veilig dan on-premise

Cloud computing wordt ervaren als minder veilig. Dit is echter eerder gebaseerd op gevoel dan op daadwerkelijk cijfers. Tot de dag van vandaag zijn er maar weinig voorbeelden te noemen van inbreuken op de beveiliging van de cloud. De meeste inbreuken van beveiliging komen nog steeds voor bij on-premise oplossingen. De leveranciers van cloud oplossingen investeren veel in veiligheid. Logisch, want anders zou het voortbestaan van deze bedrijven in gevaar zijn. Dit wil overigens niet zeggen dat de cloud altijd veilig is. Ook hier moeten geen aannames, maar analyses worden gedaan. 

Misvatting #4: de cloud is een datacenter

De beslissing om de cloud in te gaan wil niet zeggen dat het data center van een bedrijf helemaal niet meer nodig is. Het is gebruikelijk dat mensen zich focussen op één gebied als het om de cloud gaat en denken dat het ergens anders in een data center wordt opgeslagen. Het is echter goed mogelijk dat niet alles in de cloud kan worden opgeslagen en dat het (een deel) van het data center nog steeds nodig zal zijn. Daarnaast kan ook prima gebruik gemaakt worden van meerdere cloud oplossingen, en daarmee van meerdere datacenters. 

Bron: Gartner

Meer informatie over de cloud?

Vragen over cloud computing?
Neem contact op met Jaap Lucas voor een vrijblijvend gesprek.

Reageer