085-0494494

Home > ERP implementatie > Prioriteit van eisen aan ERP software

Prioriteit van eisen aan ERP software

18 maart 2015

Gebruikers vinden functionaliteit het belangrijkste bij selectie ERP software en kosten het minst belangrijk. Dit bleek uit ons onderzoek over naar de waardering van ERP software.

In ons onderzoek (over gebruikerswaardering ten aanzien van selectie, implementatie en gebruik van ERP software) vragen we aan respondenten welke zaken het belangrijkste zijn bij de selectie van ERP software. Alle resultaten van dit onderzoek zijn te lezen in de whitepaper “Waardering ERP software”

Kosten het minst belangrijk

Zoals in onderstaande afbeelding te zien is, worden de kosten van software door een groot deel van de respondenten (49%) gezien als minder belangrijk. Hiermee wordt niet aangegeven dat het niet van belang is, maar ondergeschikt is aan de andere drie punten. De respondenten die aangeven kosten juist het belangrijkste te vinden (13%), besteden over het algemeen ook niet meer dan 10.000 euro aan implementatie van ERP software. Dit leidt echter niet altijd tot tevredenheid over de software en implementatie. Bijna een kwart van de respondenten die minder dan 10.000 euro aan implementatie uitgaven, zijn niet tevreden over de software of het implementatietraject.

ERP software selectie

Functionaliteit het belangrijkste

De functionaliteit van de software wordt door bijna de helft van de respondenten (47%) gezien als het meest belangrijke bij de selectie van software. Dit is geen verrassing, aangezien software de doelen en bedrijfsprocessen van een organisatie dient te ondersteunen. Overigens gaven sommige respondenten aan dat bij het opstellen van de benodigde functionaliteit fouten zijn gemaakt, de requirements waren niet goed opgesteld. Hierover is in de whitepaper “Waardering ERP software” meer te lezen, naast meer informatie over selectie, implementatie en gebruik van ERP software. 

Meer informatie over ERP?

Vragen over ERP of andere bedrijfssoftware?
Neem contact op met Jaap Lucas voor een vrijblijvend gesprek.

Reageer