085-0494494

Home > business software > 4 tips om de IT Strategie te bepalen

4 tips om de IT Strategie te bepalen

09 oktober 2015

ERP of andere bedrijfssoftware implementeren, zonder vooraf goed de IT strategie te bepalen, kan een doodzonde zijn.

Om er tijdens of na een implementatie achterkomen dat genomen beslissingen niet goed passen binnen de IT strategie van het bedrijf, kan heel veel geld en tijd gaan kosten. Het probleem bij implementaties van bedrijfssoftware is vaak dat er een strategisch raamwerk mist. Er is niet goed vooraf bepaald welke stappen wanneer genomen moeten worden. Om u op weg te helpen beschrijven we hieronder een viertal tips/overwegingen die u mee moet nemen in strategische besluiten en de IT strategie. 

1. Schat het huidige IT landschap in

De eerste stap bij een effectieve IT strategie is om een SWOT-analyse (Strengt, Weaknesses, Opportunities & Threats) te maken die in verband staat met het huidige IT landschap. Vergelijk uw huidige IT situatie met andere organisaties en/of projecten en stel vervolgens de mogelijkheden tot verbetering in kaart. Maar kijk ook naar mogelijk zwakten en bedreigingen van deze mogelijkheden. Zet vervolgens deze mogelijkheden tot verbetering in volgorde van prioriteit. Wat is nu echt belangrijk voor het succes van uw bedrijf? Het is belangrijk om te weten waar het bedrijf momenteel staat, en waar het in de toekomst heen wil. 

2. Kijk naar alle potentiële scenario’s

Als eenmaal geanalyseerd is wat de doelen op lange termijn zijn, moeten potentiële strategische scenario’s worden geïdentificeerd. Kijk hierbij naar meerdere (en diverse) opties. Denk bijvoorbeeld aan het uitbesteden van de IT afdeling, updaten en/of verbeteren integratie van bestaande systemen, vervangen van systemen, het standaardiseren van systemen bij wereldwijde vestigingen, of juist niet gestandaardiseerde systemen. Kijk hier ook goed naar sterkten en zwakten, en naar de wisselwerking tussen verschillende beslissingen. Bij het vaststellen van mogelijke scenario’s helpt het om te kijken naar (goede) voorbeelden van andere organisaties en de manier waarop zij dit aanpakken. 

3. Bepaal de business case en ROI

Uiteindelijk zal de gekozen strategie grotendeels beïnvloed worden door de bijbehorende kosten, baten en ROI (Return On Investment). Het is niet aan te raden zomaar een nieuw ERP systeem te implementeren, omdat het gevoel heerst dat het tijd is voor iets nieuws. Het bepalen van een IT strategie is een rationele overweging die op basis van kwantitatieve gegevens en vergelijkingen gebaseerd moet worden. In deze kwantitatieve vergelijking moeten ook kosten op de lange termijn worden meegenomen, denk bijvoorbeeld aan technisch onderhoud. Het is de bedoeling dat vooraf inzichtelijk wordt gemaakt wat kosten, baten en ROI zijn van een potentieel scenario. Dit zodat dit in de overweging van de IT strategie kan worden meegenomen. 

4. Kijk naar de lange termijn 

Het zou erg fijn zijn als een bedrijf  in een week kon transformeren en het de bedrijfsprocessen kon verbeteren, maar dit is nou eenmaal niet zo. Het is geen kwestie van dagen, weken of maanden. Het is een kwestie van jaren. Een strategisch proces wordt vaak uitgesmeerd over 3 tot 5 jaar. Zo ook de IT strategie, waarin onder andere het implementatieproces en kritische succesfactoren worden opgenomen. Belangrijk is om volgende vragen te stellen: Hoe moet de organisatie veranderen? Welke oplossingen moeten worden ingezet? Wat is het verwachte bedrijfsresultaat? Wat is het plan voor verandermanagement en waar moeten bedrijfsprocessen worden herzien? 

Meer informatie over de IT strategie?

Vragen over ERP of andere bedrijfssoftware?
Neem contact op met Jaap Lucas voor een vrijblijvend gesprek.

Reageer