085-0494494

Home > ERP implementatie > ERP selectie: technologie vs processen

ERP selectie: technologie vs processen

02 oktober 2015

Bij een ERP selectie traject zijn traditionele consultants vaak gefocust op de technologische kant van een implementatie, dit omdat het experts zijn in specifieke oplossingen.

Met expertise op het gebied van bepaalde oplossingen is niets mis, integendeel. Maar de focus moet niet op het technologische aspect liggen. En dat is vaak de boosdoener bij een mislukte ERP implementatie. Anderzijds zijn implementaties die gefocust zijn op de behoeften van het bedrijf een stuk succesvoller. Deze organisaties genieten uiteindelijk optimaal van de functionaliteiten van software en de ROI (Return On Investment) is een stuk groter. Maar waar zit dit verschil nou in? We leggen dit uit aan de hand van 4 punten. 

1. Focus op kwaliteit in plaats van tijd

Veelal wordt het als belangrijkste beschouwd om zo snel mogelijk het nieuwe ERP systeem in gebruik te gaan nemen. De focus ligt er dan op om zo min mogelijk tijd en geld te investeren, zonder goed te kijken wat implicaties zouden kunnen zijn op de lange termijn. Succesvolle bedrijven kijken goed naar hoe processen er uit (zullen) zien, nu en in de toekomst. Ze focussen niet per se op tijd, maar voornamelijk op kwaliteit. Het moet in een keer goed zijn. Hier onnodig lang over doen is natuurlijk ook geen goede strategie. Een goede balans zoeken tussen snelheid van implementatie en kwaliteit is daarom van belang. Een goede ERP consultant kan daarbij helpen. (Lees hier waar een ERP consultant nog meer bij kan helpen)

2. Definiëren van bedrijfsprocessen

Het is verleidelijk om oude, inefficiënte bedrijfsprocessen aan de kant te schuiven en vervolgens, aan de hand van een nieuw ERP systeem, te gaan bekijken hoe bedrijfsprocessen er in de toekomst uit moeten zien. Ondanks dat ERP leveranciers hun product verkopen aan de hand van de vele mogelijkheden, is dit niet altijd het beste. Het moet passen bij de onderneming en zijn processen. Bedrijven die geen goede visie hebben over hoe bedrijfsprocessen er nu en in de toekomst uit (zullen) zien, vallen uiteindelijk in de val van (oude of nieuwe) inefficiënte processen. De mogelijkheid tot succes wordt gigantisch vergroot als eerst de bedrijfsprocessen goed in kaart worden gebracht en hier vervolgens een systeem bij wordt gezocht dat hierbij aansluit. 

3. Focus op acceptatie in plaats van stabiliteit

De technische configuratie, aanpassingen en integratie van systemen is een grote uitdaging wat veel aandacht nodig heeft. Maar de focus mag niet alleen hierop liggen. Gebeurt dit wel, dan is de kans groot dat er uiteindelijk een zeer goed werkend ERP systeem is, maar dit niet volledig aansluit bij de behoeften van het bedrijf. Veel consultants van leveranciers zijn expert op het gebied van hun software, maar zijn geen expert op het gebied van de bedrijfsprocessen van uw onderneming. Het hoofddoel van een ERP implementatie moet juist zijn dat een nieuw systeem uw bedrijf gaat ondersteunen en verbeteren. Daarom moeten niet alleen de technische aspecten worden getest, maar bijvoorbeeld ook zaken als de acceptatie van gebruikers. 

4. Voordelen van een nieuw systeem moeten te zien zijn in bedrijfsresultaat

Bij een implementatie gefocust op technologie, geld en tijd ligt de lat betrekkelijk laag. Als een goed werkend systeem binnen de gestelde tijd en budget wordt geïmplementeerd zijn de doelen namelijk al behaald. Maar als de focus ligt op verbetering van het bedrijf en zijn processen wordt er vooral gekeken naar tastbaar resultaat. Er worden meetlijnen bedacht, doelen gesteld en plannen gesmeed waarin wordt bepaald hoe te verwachten prestaties zullen worden bereikt. En even belangrijk; zaken worden bij de kladden gegrepen als ze niet voldoende aansluiten op de bedrijfsprocessen. Daarnaast wordt gekeken hoe alles gemeten kan worden zodat kan worden bepaald of ROI behaald is of niet. En zo niet, kijken wat hier nog aan gedaan kan worden.

Meer informatie over ERP?

Vragen over ERP of andere bedrijfssoftware?
Neem contact op met Jaap Lucas voor een vrijblijvend gesprek.

Reageer