085-0494494

panel
Home > ERP implementatie > Gastblog: De nieuwe economie

Gastblog: De nieuwe economie

17 december 2015

Met regelmaat komt een van de leveranciers uit onze leveranciersmatrix met een gastblog. Vandaag: Patrick Jansen van Xperi, over de nieuwe economie. 

Vaart uw bedrijf op een wildwater baan?

De “nieuwe” economie wordt in rap tempo een compleet digitale economie, waarbij de continue verandering vaak de enige constante is. Daarnaast is beschikbaarheid en hoeveelheid van relevante informatie praktisch onuitputtelijk geworden, waardoor innovaties mogelijk zijn en enorme kansen zich voordoen.

Mede hierdoor veranderen veel bedrijven van traditioneel aangestuurde organisaties in organisaties met zelf beslissende teams waarbij teamgeest, creativiteit en innovatie het verschil zullen maken. 

Zie het als een traditionele roeiboot waar iedereen naar de boots- of stuurman kijkt en op zijn commando naar het vastgesteld doel wordt gewerkt, in tegenstelling tot een wildwater raft waar iedereen als team naar hetzelfde doel kijkt en continue zelfstandige beslissingen moet nemen in het proces. Een goed ERP systeem is een katalysator in dit proces en mag geen remmende factor zijn. 

Dagelijks ervaren klanten van Xperi de wispelturigheid van de markt, maar ook de mogelijkheden die hiermee voor het grijpen liggen. Concreet betekent dit dat de “time to market” vaak dusdanig kort is en de noodzaak om direct te kunnen inhaken op kansen zodanig snel wordt dat vaak ondersteunende software (back-end / ERP systemen) dit niet goed kunnen faciliteren en vaak als een blok aan het been van de organisatie wordt meegezeuld. Dit moet anders, en dit kan anders.

Moderne software systemen zoals SAP software ondersteunen bedrijven in deze ontwikkelingen en doen dit dusdanig efficiënt, vaak op basis van best practices of voorgedefinieerde templates, zodat het wiel al is uitgevonden en de instap al op 80%+ is waardoor er geen drempels zijn om innovaties snel en effectief toe te passen.

SAP gaat hierin overigens nog een stapje verder! Naast het faciliteren van uw organisatie in veranderingen en innovaties creëert SAP nieuwe mogelijke innovaties door het leveren van nieuwe technologieën, zoals bijvoorbeeld in-memory ontwikkelingen en predictive analyse tools.

 

Meer informatie over ERP?

Vragen over ERP of andere bedrijfssoftware?
Neem contact op met Jaap Lucas voor een vrijblijvend gesprek.

Reageer