085-0494494

Home > business software > In 5 stappen naar een effectieve IT strategie

In 5 stappen naar een effectieve IT strategie

10 augustus 2016

Technologie is constant in ontwikkeling en daardoor zijn vele opties, en dit blijft groeien. De grote uitdaging bij het bepalen van een IT strategie voor bedrijven in deze tijd, is niet enkel te kijken naar technologie, maar vooral te kijken naar het grote plaatje. 

Er moet voornamelijk gekeken worden naar hoe verschillende opties in te passen zijn (of juist totaal niet) in de algemene bedrijfsstrategie. Te veel organisaties focussen op de mogelijkheden van technologie, zonder goed te kijken of deze mogelijkheden ook passen bij waar het bedrijf heen wil. Dit leidt tot onnodige investeringen in irrelevante software of opties, met als resultaat een slechte ROI (Return On Investment). Aangezien de meeste bedrijven de luxe niet hebben om een matige of slechte ROI te accepteren, geven we u een kort stappenplan om dit te voorkomen, door een IT strategie te definiëren.

1. Definieer en begrijp uw bedrijfsstrategie

Vaak hebben bedrijven een duidelijk strategisch pad bepaalt, maar weten niet hoe ze dit moeten vertalen in een relevante IT strategie. Hierdoor kopen veel bedrijven simpelweg wat ze verkocht wordt, ze hebben er namelijk geen of te weinig verstand van. Jammer, want eigenlijk moet de bedrijfsstrategie bepalen welke aankoopbeslissingen er worden genomen. Het is van belang om de bedrijfsstrategie heel goed te begrijpen, en dit om te kunnen omzetten in doelen die leiden naar goede beslissingen over de applicaties en systemen die aangeschaft dienen te worden. 

2. Vertaal de bedrijfsstrategie naar een strategie voor operationele- en bedrijfsprocessen

Dit is vaak waar een gat zit tussen hoger management en het personeel die de bedrijfsprocessen uitvoeren. Bij een strategiekeuze moet ook goed gekeken worden op welke operationele taken de nadruk moet gaan liggen om deze te strategie te waarborgen. Als de strategie bijvoorbeeld is om de winsten en het marktaandeel te vergroten, zal de focus kunnen/moeten liggen op sales, CRM en een goede klantenservice. 

3. Zet bedrijfsprocessen om door organisatorisch verandermanagement

Als u eenmaal begonnen bent om uw bedrijfsprocessen en operationele strategie te definiëren, moet ook bepaald worden hoe de organisatie veranderd dient te worden om deze operatie te ondersteunen. Zo zal er bepaald moeten worden welke skills er momenteel in huis zijn, welke moeten worden binnengehaald en welke rollen en verantwoordelijkheden de werknemers krijgen. Met name van diegene die dicht bij deze verandering staan. Daarbij zal ook moet worden nagedacht hoe deze veranderingen dienen te worden geïmplementeerd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan communicatie met- of training van werknemers.

4. Bepaal hoe technologie stappen 1 t/m 3 kan ondersteunen

Zoals u misschien opgevallen is, komt bij de eerste 3 stappen technologie nog helemaal niet ter sprake. Dit onderstreept nog maar eens dat technologie moet ondersteunen bij de zakelijke, operationele en organisatorische strategieën die uw bedrijf ontwikkelt, en niet leidend is. Nu dat u beter weet wat u wilt bereiken vanuit het perspectief van mensen en processen, kan u effectiever nadenken over de vele opties die technologie te bieden heeft. In plaats van te focussen op een ERP selectie- en implementatie proces, moeten organisaties focussen op hoe technologie het beste kan helpen bij het halen van gestelde doelen. De eventuele oplossing kan een ERP systeem zijn, maar er zijn nog vele andere mogelijkheden. 

5. Definieer strategische KPI’s en ROI

Alle voorgaande stappen hebben weinig zin als er geen doelen worden bepaald en gestelde targets niet gemeten worden. De meest effectieve bedrijfsstrategieën bevatten KPI’s (Key Performance Indicators) en statistieken die verwachtingen bepalen en succes moeten definiëren. Dit moet vervolgens worden omgezet in specifieke realisatie plannen, die bepalen hoe uw organisatie van plan is om doelen te gaan behalen.

Meer informatie over E-Commerce?

Vragen over E-Commerce of andere bedrijfssoftware?
Neem contact op met Jaap Lucas voor een vrijblijvend gesprek.

Reageer