085-0494494

Home > digitale transformatie > Misvattingen over digitale transformatie

Misvattingen over digitale transformatie

22 maart 2017

Digitale transformatie is een term die we steeds vaker horen in business gesprekken. Daarnaast wordt het op vele beurzen en blogs genoemd als de belangrijkste trend van dit jaar en de daaropvolgende. Vanzelfsprekend tonen hierdoor veel mensen en bedrijven hier interesse in. Maar eigenlijk weten slechts weinigen wat een digitale transformatie precies inhoudt.

Een probleem bij de term digitale transformatie is dat het diverse dingen kan betekenen voor verschillende mensen. Zo wordt ernaar gekeken worden vanuit een technologisch perspectief, of vanuit een marketingperspectief. Bij het technologische perspectief gaat het bijvoorbeeld om de rol van de CIO en het gebruik dat bedrijven maken van nieuwe technologieën: denk aan cloud, big data, AI (Artificial Intelligence) en Internet of Things. Vanuit een marketingperspectief gaat het meer om digitalisering in marketing, de ervaringen van de digitale klant en de transformatie van marketing. Om wat helderheid te bieden zetten we een aantal misvattingen over de digitale transformatie op rij.

Digitale transformatie is geen digitalisering

De digitale transformatie wordt door Gartner omschreven als een handvat om innovatie van klantervaringen, bedrijfsmodellen en operationele processen te optimaliseren door middel van digitale technologieën. Digitalisering is enkel het digitaal maken van een bepaald onderdeel van het bedrijf (denk bijvoorbeeld aan het bouwen van een app). Er zit dus een groot verschil tussen deze twee, maar ze staan absoluut niet los van elkaar. Er zijn namelijk diverse digitaliseringen nodig om een digitale transformatie te realiseren. 

Een digitale transformatie is niet hetzelfde als een ERP implementatie

Ondanks dat er overeenkomsten zijn tussen een digitale transformatie en een ERP implementatie, is dit niet hetzelfde. Een digitale transformatie gaat niet uit van één systeem. Een digitale transformatie opent vele mogelijkheden op het gebied van best-of breed en maatwerk waardoor de opties te kiezen zijn die het beste passen bij de transformatie van uw bedrijf. In andere woorden, een digitale transformatie maakt wensen van een bedrijf op een breder technologisch gebied mogelijk. 

Maar, een digitale transformatie vraagt om een revolutionaire aanpak om operationeel en organisatorisch te veranderen. Een ERP implementatie biedt een toegevoegde waarde om huidige en toekomstige bedrijfsprocessen te verbeteren. Het verschil is (lichtelijk kort door de bocht), dat bij een digitale transformatie het bedrijf en zijn processen helemaal worden herzien, terwijl een ERP implementatie bedoelt is om het bedrijf en zijn processen te ondersteunen.

Een digitale transformatie gaat enkel om technologie

Blind gaan investeren in diverse nieuwe technologieën is zeker niet de juiste manier. Veel bedrijven investeren in diverse technologieën, maar doen dit helaas niet allemaal onderbouwd. Een investering moet altijd bedragen aan de doelen van het bedrijf, daar is een technologische investering niet anders in. Zonder een visie en de juiste digitale strategie is succesvol transformeren bijna niet mogelijk. Het is daarom van belang eerst te kijken waar voor een organisatie kansen liggen en wat de behoeften zijn van klanten en het bedrijf. Vervolgens moet gekeken worden hoe hier op in wordt ingespeeld. Om deze doelen te bereiken kun je uiteindelijk gaan kijken welke technologie hier het beste bij past.

Het realiseren van een digitale transformatie van uw bedrijf is niet enkel een technologische uitdaging. Implementaties, procesveranderingen en de mensen hierin mee krijgen is even belangrijk als de technologie die er achter zit. In dat opzicht verschilt een digitale transformatie juist weer helemaal niet van een ERP implementatie.

Meer informatie?

Vragen over digitale transformatie?
Neem contact op met Jaap Lucas voor een vrijblijvend gesprek.

Reageer