085-0494494

panel
Home > Archives for Tjalke de Jong

Tjalke ziet het analyseren van complexe vraagstukken en deze op eenvoudige wijze aan anderen weergeven als een roeping. Zijn perfectionistische insteek gecombineerd met zijn hoge mate van opmerkzaamheid maken hem tot een gewaardeerde adviseur in ICT projecten. Hij wordt gekenmerkt door begrippen als oprechtheid, gedrevenheid en resultaatgerichtheid. Tjalke is op zijn sterkst in een adviserende rol op het gebied van kosten-baten analyse van ICT, procesoptimalisatie en projectleiding.