085-0494494

CRM Stappenplan

Home > CRM Software > CRM Stappenplan

CRM Stappenplan

Hoe ziet een CRM-traject eruit? Hoe selecteert en implementeert u een CRM systeem? Een CRM Stappenplan vormt de leidraad voor de selectie en implementatie van een CRM pakket.

CRM oriëntatie en selectie software

Voor de oriëntatie op en selectie van een passend CRM pakket, hebben we een concept stappenplan opgesteld. Dit stappenplan bestaat o.a. uit de volgende onderdelen:

Vul de keuzehulp in voor een stappenplan op maat

 • In kaart brengen bedrijfsprocessen: hoe lopen bedrijfsprocessen binnen uw organisatie? Wie zijn betrokken bij welk proces? Door het in kaart brengen van bedrijfsprocessen krijgt u meer inzicht in de organisatiebehoeften.
 • Inventarisatie eisen en wensen: voor welke doelen gaat het CRM systeem gebruikt worden? Betreft het puur het opslaan van contacten of is er ook behoefte aan klantanalyse, suspect-> customer funneling, mailings etc.?
 • Samenstellen projectteam; is er draagvlak binnen alle lagen van de organisatie? In deze fase dienen inhoudelijk uitvoerenden, IT, management en directie betrokken te zijn.
 • Bepalen werkwijze en voorwaarden voor het gebruik van het CRM systeem: welke gegevens van klanten zijn nodig, welke contactmomenten moeten worden vastgelegd, welke informatie dient hieruit gehaald te kunnen worden?
 • Verzamelen van eisen en wensen voor het opstellen van een RFI (request for information) voor communicatie met leveranciers van CRM oplossingen.
 • Selectie van de CRM leverancier en software op basis van feedback op de RFI, een scripted demo en een Proof of Concept.
 • Onderhandeling over contractvoorwaarden met de geselecteerde leverancier.

De adviseurs van IT Selector hebben een uitgebreider stappenplan, afhankelijk van de omvang van het project en het type organisatie. Neem gerust contact op voor meer informatie of vul de keuzehulp in.

CRM implementatie systeem

De implementatie van een CRM systeem kan tot nodeloos hoge kosten leiden indien geen zorgvuldig voortraject is doorlopen.

 • Evaluatie van het CRM selectietraject.
 • Opstellen plan van aanpak voor de uitrol: in kaart brengen capaciteit in de tijd.
 • Begin van de installatie van CRM software en eventueel hardware.
 • Export en import van bestaande data uit oude systemen.
 • Pilot van het CRM systeem, inclusief testen door een kleine groep gebruikers.
 • Training van alle gebruikers die met het systeem gaan werken.
 • Oplevering van het CRM systeem: livegang en uitrol naar alle gebruikers.
 • Nazorg: eventuele vragen en verzoeken achteraf kunnen verwerkt worden of voor een volgende release worden gepland.

Bij de implementatie is een zorgvuldige planning en de naleving daarvan essentieel om niet buiten de begroting te werken. Een onafhankelijke expert kan u helpen de planning te borgen en leveranciers scherp te houden. Schakel de adviseurs van IT Selector in om u te begeleiden bij de selectie en implementatie van een CRM systeem, vul de keuzehulp in:
Vul de CRM keuzehulp in