085-0494494

ERP Implementatie

Home > ERP Software > ERP Implementatie

ERP Implementatie

Een succesvolle ERP implementatie zorgt voor geoptimaliseerde bedrijfsprocessen en maakt ze efficiënter. Dit leidt tot kostenbesparing: met minder personeel kan hetzelfde werk worden verricht, met hetzelfde aantal personeelsleden kan meer werk worden verricht.

Het succes van een ERP implementatie heeft alles te maken met een degelijk ERP-selectietraject. Organisatie, leverancier en software moeten optimaal met elkaar matchen, anders kunnen er onnodig hoge kosten worden gemaakt. Essentieel in dit ERP-traject is een onafhankelijke ERP-projectmanager: de verkoop van extra uren of softwaremodules mogen in geen geval leidend zijn bij de door u geselecteerde ERP-leverancier.

ERP implementatie stappen

De stappen bij de implementatie van een ERP zijn onder andere:

  • Evaluatie: evalueer het ERP-selectietraject.
  • Opzet infrastructuur: installeer en test de ERP-software (en eventuele hardware).
  • Planning: maak een haalbare tijdsplanning.
  • Deelimplementatie: implementeer stap bij stap de afzonderlijke onderdelen van de ERP software.
  • Oplevering: het live gaan van de eerste versie.
  • Pilot: test het ERP-systeem middels een pilot.
  • Training: train medewerkers in gebruik van het ERP pakket.
  • Nazorg: speel in op gebruikersvragen, pas het systeem aan waar nodig.

Bekijk ook het uitgebreide ERP stappenplan.

Onafhankelijk projectmanagement bij ERP implementatie

Volledige onafhankelijkheid bij uw leverancier is eenvoudigweg onmogelijk. Vandaar dat het raadzaam is een onafhankelijke projectmanager of -afhankelijk van de projectomvang- projectmanagers in te schakelen bij de implementatie van ERP-software. De projectmanager houdt de leverancier scherp en zorgt voor de juiste vertaalslag van business requirements naar planning en uitvoering. Neem gerust contact op voor een kennismaking of vul de ERP-keuzehulp in:

Vul de ERP-keuzehulp in