085-0494494

Waarom een onafhankelijke projectleider?

Home > FAQ > Waarom een onafhankelijke projectleider?

Waarom een onafhankelijke projectleider?

Bijna elk implementatieproject is gebaat bij een projectleider. Vrijwel altijd wordt er vanuit de softwareleverancier een projectleider betrokken. Deze dient zorg te dragen voor een goed verloop van het project, op het gebied van tijdsplanning, kwaliteit en functionaliteit.

De ervaring leert echter dat 40-50% van de implementaties niet slagen en dat van de overige 50-60% zo’n driekwart slechts deels succesvol is omdat de geprognotiseerde Return on Investment (ROI) niet wordt gehaald.Dit is precies waar de toegevoegde waarde van een onafhankelijke projectleider naar voren komt; door met een kritische blik en ervaren visie vanuit de klant te kunnen redeneren zullen de grote valkuilen voorkomen kunnen worden;

  • Afwijkingen van de (vooraf bepaalde) scope
  • Verschuiving van de opleverdatum
  • Overschrijding van het budget
  • Gebrek aan training van gebruikers

Verder fungeert de onafhankelijke projectleider als ‘vertaler’ tussen leverancier en afnemer van de software. De eisen en wensen van de klant worden bewaakt, terwijl het verloop van het project in heldere taal wordt gecommuniceerd.

Projectleider nodig?

Op zoek naar een projectleider?
Neem contact op met Jaap Lucas voor een vrijblijvend gesprek.