085-0494494

Wat is een scope?

Home > FAQ > Wat is een scope?

Wat is een scope?

Een scope maakt het eenvoudiger om gestelde doelen te behalen.
De initiële scope zal in de beginfase van een project in grote lijnen worden bepaald. Doordat de informatiestroom in de loop van het project zal toenemen wordt het mogelijk om de scope meer gedetailleerd te krijgen.

“De gedetailleerde en onderbouwde beschrijving van eisen en wensen is in de initiële scope vastgelegd en dient hiermee als leidraad voor het hele traject”

De scope kan tijdens de verschillende projectfasen worden bijgesteld middels het toevoegen van details. Voordat een wijziging in de scope kan worden doorgevoerd is het noodzakelijk dat overleg met en goedkeuring van de stuurgroep heeft plaatsgevonden.

Doordat de verschillende projectfasen de oplossing en daarmee de scope trechteren, wordt duidelijk dat vertraging en kostentoename kunnen ontstaan door een reeds getrechterde scope ter discussie te stellen. Dit kan weer leiden tot kwaliteitsverlies en de mate van dit kwaliteitsverlies neemt toe naarmate het project vordert.

Meer weten?

Heeft u een vraag over ERP, CRM of andere bedrijfssoftware?
Neem contact op met Jaap Lucas voor een vrijblijvend gesprek.

Neem contact op

Of bel direct: 085 - 0494 494