085-0494494

Nicsin Breukelen

IT Selector volgens Nicsin Breukelen: Objectief, vasthoudend en betrouwbaar

Home > Nicsin Breukelen

We zijn ontzettend blij dat Jaap Lucas van IT Selector het overzicht en de controle hield. Bij ons is het daarvoor te hectisch, alles dendert hier maar door. Veel bedrijven zullen dit herkennen. Wij zagen het voordeel van een nieuw systeem, maar we hebben geen tijd om ermee bezig te zijn. We willen gewoon het resultaat zien. En dat zien we!” Aldus Nic van Tricht, operationeel directeur van Nicsin Breukelen.

Over Nicsin

Nicsin Breukelen doet alles met beton: stralen, renoveren, repareren, injecteren, ondersabelen, herstel van prefabelementen, boucharderen en nog veel meer. Nicsin Breukelen werkt milieubewust, duurzaam en innovatief. In Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. Nicsin Breukelen telt 10 binnendienstmedewerkers en 85 uitvoerders. Zij werken met een netwerk van ruim 50 toeleveranciers voor gereedschap, mortel en speciaalproducten.

De vraag

“We hadden verschillende programma’s langs elkaar heenlopen. Daardoor deden we veel dubbel werk zowel in administratie als in het magazijn’, vertelt Nic van Tricht. “Om je een beeld te geven: We hadden een boekhouding voor de magazijnvoorraad en een financiële boekhouding. De planning liep daarnaast. We werken met 85 zzp’ers in de buitendienst. Daar zat ook allerlei dubbel werk in, zowel met factureren als met doorvoer van producten en gereedschap. 

Omdat we gestaag groeien, wilden we een inclusief product. Met mogelijkheden erin die wij gaandeweg kunnen ontdekken en inzetten. Zodat we het pakket voor jaren kunnen benutten. We kwamen dus op het punt: nu moeten we de knoop doorhakken en investeren in één pakket waarin alles zit. Maar welk? Daar kwam IT Selector in beeld.”

De aanpak

“Ik ging met Jaap Lucas om tafel en legde onze wensen neer. Jaap is een vrij precieze man. Hij wil gedetailleerd weten wat je nodig hebt en hij checkt continue of hij je goed begrijpt. Zo kwamen we tot een wensenlijst zowel voor het programma als voor de fasering van de uitrol.

Jaap inventariseerde onze wensen, processen en prioriteiten nauwkeurig. We hadden vier inventarisatiegesprekken. Na deze vier gesprekken stond alles duidelijk op papier. We herkenden ons er helemaal in en we konden door naar wat IT Selector de fase Leveranciers uitvragen noemt.

Jaap voerde met een aantal partijen gesprekken. Vervolgens hadden wij zelf ontmoetingen met drie partijen. Onze delegatie bestond uit de beide eigenaren van Nicsin, de boekhouder en ikzelf. In deze gesprekken hadden Jaap en Marco van IT Selector de lead. Wij konden daardoor goed focussen op de vraag: ‘Wie begrijpt ons het beste, wat voelt 100% goed?’ Dit gaf ons veel vertrouwen in het proces.

Jaap en Marco checkten continue of zij onze processen en wensen helder verwoordden naar de potentiele leveranciers. Ze legden daarbij realistische scenario’s op tafel en vroegen dan eindeloos door. ‘Welke oplossing reiken jullie voor deze situatie aan? Geef daarvan eens een concreet voorbeeld? Hoe doen jullie dat bij anderen?’ Wij waren echt onder de indruk van hun vasthoudendheid!

De partij die doorging naar de tweede gespreksronde had al goed het huiswerk gedaan in het voortraject. We merkten dat dit meteen versnelling gaf. Dat past ook bij ons. Wij zijn niet zo van het betijen. Toch gingen we niet over een nacht ijs. Jaap regelde een bedrijfsbezoek voor ons zodat we konden zien welke ervaring een vergelijkbaar bedrijf had met de partij waarin wij geïnteresseerd waren. Dat gaf ons een goed beeld.”

Sleutels voor succes

“Juist door Jaaps voorwerk en zijn zorgvuldige aanpak wisten wij tijdens het hele traject dat er iemand in de lead zat die aan onze kant stond. Ik heb geen moment gedacht dat hij partijdig was. Hij is de specialist, hij staat voor jou op de bres en opereert 100% objectief.

Ook in de implementatiefase was dat merkbaar. Jaap is gedurende een jaar nog zeer intensief aanwezig geweest in ons bedrijf. Niet alleen fysiek ook in het op afstand aansturen, monitoren en bevragen van onze teams. Ik denk dat hij meer dan wij zelf zouden kunnen, bleef drukken bij de leverancier. Hij houdt iedereen scherp op de gemaakte afspraken, vraagt om toespitsing waar nodig. Echt enorm waardevol. 

Natuurlijk hebben we kritische succesfactoren ingebouwd. Je doet dit samen. We gaven intern één man de hoofdtaak om de implementatie van het nieuwe systeem succesvol te maken. Hij was de contactpersoon voor de leverancier én voor IT Selector. Hij kon ook de uitleg intern doorvertalen. 

Verder waren we intern heel duidelijk: we voeren gefaseerd in en iedereen doet mee. Het nieuwe systeem staat niet ter discussie. Het is kiezen of delen.” 

Het resultaat

“Na een jaar merkten we dat de dingen gesmeerd gingen lopen. We signaleren een enorme winst qua kosten. Onze inschatting vooraf klopt met het resultaat: processen zijn flink verbeterd, er is veel meer controle op het magazijn. We scannen en registreren efficiënt dus we weten nu precies waar alles zit. Qua gereedschap en ook qua verbruikte producten. Uitvoerders zien dat ook meteen. De facturering naar de zzp’ers verloopt soepel. 

In de samenwerking in ons hele bedrijf is meer souplesse merkbaar. We doen geen dubbel werk meer dus dat scheelt een volle fte aan manuren. Op een bedrijf van onze omvang is dat een indrukwekkend resultaat!”

Typisch IT Selector

“Typerend voor de werkwijze van IT Selector vind ik de objectiviteit, betrouwbaarheid en vasthoudendheid. De samenwerking was goed en intensief. Jaap overtrof onze verwachtingen met name in de felheid waarmee hij op cruciale onderdelen van het proces vasthield. Hij checkt in het contact met de leveranciers continue en haalt echt het beste voor je naar boven. Ook in de implementatiefase zag hij eerder dan wij dat het moment van afbouwen naderde. Wij zijn zeer tevreden.” 

Nic van Tricht, operationeel directeur Nicsin Breukelen

 

Ook op zoek naar ERP- CRM of E-commerce software?
Wij helpen u graag verder. Vul onze Keuzehulp in.
Doe de keuzehulp