085-0494494

Home > To upgrade, or not to upgrade to NAV 2016

Deel deze whitepaper

To upgrade, or not to upgrade to NAV 2016

14 maart 2017 / Bruno van den Berg / Axians
Inhoud

To upgrade, or not to upgrade to NAV 2016: Er zijn bedrijven die al jaren met dezelfde versie van het ERP-systeem werken. Dan is de kans groot dat het systeem niet meer voldoet aan de allerlaatste stand der techniek. Een systeem dat bovendien niet is meegegroeid met de ontwikkelingen in uw markt. Bedrijven met een verouderd systeem lopen grote risico’s en missen veel kansen om efficiënter en effectiever te werken. Als moderniseren al mogelijk is, kost dat veel tijd en geld. Voorkom dus dat uw ERP-systeem verouderd raakt en migreer dus op tijd naar de laatste versie van uw ERP-systeem.

Bedrijven met een verouderd ERP-systeem vinden het blijkbaar niet nodig om te migreren naar een nieuwe versie. Als er aanpassingen nodig zijn, wordt vaak maatwerk gemaakt. En als het systeem iets niet kan ondersteunen, wordt Excel ingezet of een andere work-around bedacht. Mogelijk zijn deze bedrijven onvoldoende op de hoogte van de risico’s van een verouderd ERP-systeem; risico’s op financieel, organisatorisch en op technisch vlak. Vaak sluit het ERP-systeem ook niet meer optimaal aan op de bedrijfsprocessen, die door nieuwe ontwikkelingen ongetwijfeld zijn gewijzigd. Wat zijn die risico’s dan precies? En welke kansen missen deze bedrijven? In deze whitepaper wordt antwoord gegeven op deze vragen. 

Lees meer
Download deze whitepaper